ROBIN
ROBIN
LUFFY
LUFFY
BROOK
BROOK
FUJITORA
FUJITORA
Boa HANCOCK
Boa HANCOCK
JINBEI
JINBEI
ROBIN
ROBIN
LUFFY
LUFFY
BROOK
BROOK
FUJITORA
FUJITORA
HANCOCK
HANCOCK
JINBEI
JINBEI
BROOK
BROOK
FUJITORA
FUJITORA
HANCOCK
HANCOCK
JINBEI
JINBEI
ROBIN
ROBIN
LUFFY
LUFFY
BROOK
BROOK
FUJITORA
FUJITORA
Home 1
Home 2
Home 4
Home 5
Tính năng
[Tính Năng] Hệ Thống Bảo Vật
Bảo vật là các vật phẩm quý hiếm, mỗi bảo vật sẽ có các thuộc tín...
14/01
Xem thêm >>
Tính năng
[Tính Năng] Hệ Thống Duyên Phận - Chỉ số
Duyên phận là 1 hệ thống quan trọng xuyên suốt toàn bộ đội hình n...
14/01
Xem thêm >>
Tính năng
[Tính Năng] Ra Khơi
Ra Khơi là hệ thống nhiệm vụ và cốt truyện của game. Cũng là nơi ...
09/12
Xem thêm >>
Tính năng
[Tính Năng] Xã Giao
Một trong những tính năng đặc trưng giúp người chơi giao lưu kết ...
09/12
Xem thêm >>
Tính năng
[Tính Năng] Chiêu Mộ
Chiêu mộ võ hiệp có thể giúp cho các bằng hữu tìm được các võ hiệ...
08/12
Xem thêm >>
Tính năng
[Tính năng] Thuộc Tính
Hệ thống Thuyền Viên bao gồm Thuyền Viên Lục, Lam và Tím phân chi...
08/12
Xem thêm >>
Tính năng
[Tính Năng] Thăng Cấp
Để tăng cấp Thuyền Viên, người chơi có thể vào giao diện thăng cấ...
08/12
Xem thêm >>
Tính năng
[Tính Năng] Tu Luyện
Sở hữu Thuyền Viên cao cấp chưa phải là tất cả, Thuyền Viên tuy m...
08/12
Xem thêm >>
Tính năng
[Tính Năng] Phụ Linh Trang Bị
Phụ Linh trang bị ngoài việc gia tăng thuộc tính trang bị còn thể...
08/12
Xem thêm >>
Tính năng
[Tính Năng] Trùng Sinh
Trùng Sinh sẽ giúp cho người chơi hoàn đồng thuyền viên lại như l...
08/12
Xem thêm >>
Game SG140