Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chúng tôi hiểu rằng, bảo mật thông tin người dùng là trách nhiệm lớn và chúng tôi luôn nỗ lực để bảo vệ thông tin của bạn và mang lại tối đa lợi ích cho người dùng.

1. Thông tin mà chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập 2 loại thông tin người dùng bao gồm thông tin về địa chỉ Internet và các ứng dụng, phần mềm khi người dùng truy cập website; và thông tin cá nhân mà người dùng chủ động và đồng ý cung cấp.

Khi người dùng truy cập và sử dụng website của chúng tôi, các thông tin như tên miền, địa chỉ IP bằng các phần mềm hỗ trợ việc lọc dữ liệu như các “cookie”.

Ngoài ra, khi người dùng đồng ý và điền vào các phiếu thông tin trên website, chúng tôi sẽ thu thập những thông tin mà người dùng cung cấp để cải thiện dịch vụ cũng như mang lại tối đa lợi ích cho người dùng.

2. Mục đích sử dụng dữ liệu được thu thập

Những thông tin người dùng được chúng tôi thu thập được cam kết KHÔNG sử dụng cho những mục đích tiêu cực và phạm pháp. Dưới đây là những mục đích sử dụng thông tin người dùng của chúng tôi:

  • Hỗ trợ người dùng kịp thời
  • Xem xét việc nâng cấp website để mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng
  • Phân tích nhu cầu của người dùng
  • Gửi những thông tin cập nhật của website đến người dùng

Để có thể hoàn thành các mục đích trên, chúng tôi luôn cố gắng và đôi khi sẽ cần phải có sự tham dự của bên thứ 3. Chúng tôi cam kết rằng bên thứ 3 sẽ không sử dụng  thông tin người dùng vào các mục đích nào khác ngoài các mục đích phía trên.

3. Thông tin của người dùng được chia sẻ như thế nào?

Thông tin của người dùng sẽ được chúng tôi lưu trữ, bảo mật và chỉ chia sẻ đến những người, tổ chức có liên quan và mang lại lợi ích đến cho người dùng.

Các cá nhân, tổ chức có quyền truy cập thông tin người dùng được thu thập từ website:

  • Các cá nhận thuộc haitacbongdem.vn
  • Bên thứ ba mà chúng tôi tin tưởng (chỉ trong các trường hợp đặc biệt)
  • Các cơ quan tư pháp (khi được yêu cầu)

4. Cam kết của chúng tôi

Chúng tôi cam kết sẽ luôn cố gắng bảo mật thông tin người dùng trên website, trừ những trường hợp sau:

  • Người dùng cung cấp thông tin cho các website liên kết. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ website nào liên kết tới haitacbongdem.vn
  • Thông tin bị rò rỉ khi đang truyền qua Internet.

Chúng tôi cam kết sẽ chỉ sử dụng thông tin người dùng vào các mục đích phía trên.

Chúng tôi cam kết sẽ không sử dụng thông tin nếu các bạn không cho phép hoặc yêu cầu không sử dụng.

Khi người dùng truy cập và sử dụng website của chúng tôi, người dùng đã đồng ý với các điều khoản bảo mật phía trên.