Tin tức
★★ Khai Mở s19.Sadi -Siêu Ưu Đãi - 10h Ngày 10/05 ★★
Hải Tặc Bóng Đêm khai mở máy Chủ mới s19 Sadi lúc 10h00 Ngày 10/0...
10/05
Xem thêm >>
Tin tức
★★ Khai Mở s18.Apoo -Tri Ân Đặc Biệt - 10h Ngày 08/05 ★★
Hải Tặc Bóng Đêm khai mở máy Chủ mới s18 Apoo lúc 10h00 Ngày 08/0...
08/05
Xem thêm >>
Tin tức
★★ Khai Mở s17.Smoker -Tri Ân Đặc Biệt - 10h Ngày 06/05 ★★
Hải Tặc Bóng Đêm khai mở máy Chủ mới s17 Smoker lúc 10h00 Ngày 05...
06/05
Xem thêm >>
Tin tức
★★ Khai Mở s16.Tashigi -Tri Ân Đặc Biệt - 10h Ngày 05/05 ★★
Hải Tặc Bóng Đêm khai mở máy Chủ mới s16 Tashigi lúc 10h00 Ngày 0...
05/05
Xem thêm >>
Tin tức
★★ Khai Mở s15.Fujitora - Nhận Quà Thả Ga - 10h Ngày 03/05 ★★
Hải Tặc Bóng Đêm khai mở máy Chủ mới Fujitora lúc 10h00 Ngày 03/0...
03/05
Xem thêm >>
Tin tức
Thông Báo Mở Link Tải Trực Tiếp IOS
Link tải trực tiếp dành riêng cho hệ điều hành IOS
02/05
Xem thêm >>
Tin tức
★★ Khai Mở s14.VisTa - Nhận Quà Thả Ga - 10h Ngày 02/05 ★★
Hải Tặc Bóng Đêm khai mở máy Chủ mới Vista lúc 10h00 Ngày 02/05...
02/05
Xem thêm >>
Tin tức
THÔNG BÁO KHẮC PHỤC LỖI KHI CHƠI GAME BẰNG BẢN TRÊN APP SOHAGAME
THÔNG BÁO KHẮC PHỤC LỖI KHI CHƠI GAME BẰNG BẢN TRÊN APP SOHAGAME...
01/05
Xem thêm >>
Tin tức
★★ Khai Mở s13.ViVi - Nhận Quà Tiền Triệu - 10h Ngày 01/05 ★★
Hải Tặc Bóng Đêm khai mở máy Chủ mới Vivi lúc 10h00 Ngày 01/05...
01/05
Xem thêm >>
Tin tức
★★ Khai Mở s12.X.Drake - Siêu Quà Tặng - 10h Ngày 30/04 ★★
Hải Tặc Bóng Đêm khai mở máy Chủ mới s12.X.Drake lúc 10h00 Ngày 3...
30/04
Xem thêm >>
Game