ROBIN
ROBIN
LUFFY
LUFFY
BROOK
BROOK
FUJITORA
FUJITORA
Boa HANCOCK
Boa HANCOCK
JINBEI
JINBEI
ROBIN
ROBIN
LUFFY
LUFFY
BROOK
BROOK
FUJITORA
FUJITORA
HANCOCK
HANCOCK
JINBEI
JINBEI
BROOK
BROOK
FUJITORA
FUJITORA
HANCOCK
HANCOCK
JINBEI
JINBEI
ROBIN
ROBIN
LUFFY
LUFFY
BROOK
BROOK
FUJITORA
FUJITORA
Home 1
Home 2
Home 4
Home 5

GỘP SERVER ANH EM VỀ MỘT NHÀ

24/01
GỘP SERVER ANH EM VỀ MỘT NHÀ - 1

Các Thuyền Trưởng Thân Mến,
Vào ngày 25/01, Hải Tặc Bóng Đêm - Tân Thế Giới sẽ chính thức tiến hành gộp Server nhằm đảm bảo chất lượng và số lượng người chơi tại một server.
 Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 10h00 - 18h00 ngày 25/01/2019
 Máy Chủ Bảo Trì : All Server

Thông tin liên thông Server
S144 - S111
S131-S135
S134-S136
S137-S138
S141-S142
S143-S144
S145-S146
S115-S121
S147-S148
S151-S152
S150-S153
S149-S154
 Quy Tắc Gộp :
1. Các nhân vật dùng trung 1 tài khoản trên các server, BQT sẽ chọn nhân vật chiến lực cao hơn giữ lại, nhân vật lực chiến thấp hơn sẽ bị xóa, ( nếu nhân vật ở các server cũ có lực chiến cao thì các bạn thay đội hình để giảm lực chiến)
2. Tất cả các thông tin bang hội cũng sẽ được chuyển sang
3. Nếu trường hợp user trùng tên, hoặc bang hội trùng tên => tên đó sẽ được gắn thêm tên server phía trước
ví dụ: Gộp S2 sang S1, xyz tại S2 trùng tên xyz tại S1
xyz tại S2 chuyển thành s2_xyz
4. Top đấu trường sẽ được sắp xếp lại
5. Trường hợp user xóa nằm trong bang, thì user đó sẽ xóa trong bang đó
- Note: Nếu user là bang chủ list ra ds để admin có thể set user khác thay thế
6. Danh sánh bạn, kẻ thù lấy theo user mới1. Tất cả các trường hợp các tài khoản chơi 2 hoặc nhiều sever có liên thông với nhau thì sẽ chỉ giữ lại 1 nhân vật có lực chiến cao hơn => các bạn chú ý nếu muốn giữ lại nhân vật nào thì hãy để lực chiến nhân vật đó cao hơn.
BQT Kính Báo !

Game SG140