Quy Tắc Game
[Tính Năng] Phụ Linh Trang Bị
Phụ Linh trang bị ngoài việc gia tăng thuộc tính trang bị còn thể...
08/12
Xem thêm >>
Quy Tắc Game
[Tính Năng] Trùng Sinh
Trùng Sinh sẽ giúp cho người chơi hoàn đồng thuyền viên lại như l...
08/12
Xem thêm >>
Quy Tắc Game
[Đặc Sắc] Bang Hội
Hệ thống Bang Hội trong Vua Hải Tăc vô cùng độc đáo, đó không chỉ...
01/12
Xem thêm >>
Quy Tắc Game
[Đặc Sắc] Bến Cảng
Bên Cảng bao gồm rất nhiều hoạt động hấp dẫn, giúp cho thuyền trư...
01/12
Xem thêm >>
Quy Tắc Game
[Đặc Sắc] Dung Luyện
Hệ thống Dung Luyện có thể giúp người chơi Dung Luyện Thuyền Viên...
01/12
Xem thêm >>
Quy Tắc Game
[Tính Năng] Hệ Thống Trang Bị
Hệ thống trang bị trong Hải Tặc Bóng Đêm vô cùng đặc sắc phân chi...
01/12
Xem thêm >>
Game SG140