ROBIN
ROBIN
LUFFY
LUFFY
BROOK
BROOK
FUJITORA
FUJITORA
Boa HANCOCK
Boa HANCOCK
JINBEI
JINBEI
ROBIN
ROBIN
LUFFY
LUFFY
BROOK
BROOK
FUJITORA
FUJITORA
HANCOCK
HANCOCK
JINBEI
JINBEI
BROOK
BROOK
FUJITORA
FUJITORA
HANCOCK
HANCOCK
JINBEI
JINBEI
ROBIN
ROBIN
LUFFY
LUFFY
BROOK
BROOK
FUJITORA
FUJITORA
Home 1
Home 2
Home 4
Home 5

[Hướng Dẫn] Lấy UID trong game

12/11

Xin Chào các Thuyền Trưởng,

Để thuận tiện hơn cho các Thuyền Trưởng  trong việc nhận thưởng trên con đường chinh phục Tân Thế Giới , xin hướng dẫn cho các Thuyền Trưởng Lấy UID nhu sau :

Bước 1 : Từ giao diện màn hình chính => Click vào hình đại diện nhân vật của bạn :

 

[Hướng Dẫn] Lấy UID trong game - 1

 

Bước 2 : Trong giao diện nhân vật chọn nút Thông Tin

[Hướng Dẫn] Lấy UID trong game - 2

Game