ROBIN
ROBIN
LUFFY
LUFFY
BROOK
BROOK
FUJITORA
FUJITORA
Boa HANCOCK
Boa HANCOCK
JINBEI
JINBEI
ROBIN
ROBIN
LUFFY
LUFFY
BROOK
BROOK
FUJITORA
FUJITORA
HANCOCK
HANCOCK
JINBEI
JINBEI
BROOK
BROOK
FUJITORA
FUJITORA
HANCOCK
HANCOCK
JINBEI
JINBEI
ROBIN
ROBIN
LUFFY
LUFFY
BROOK
BROOK
FUJITORA
FUJITORA
Home 1
Home 2
Home 4
Home 5

[Đặc Sắc] Dung Luyện

01/12

Hải Tặc Bóng Đêm -  Game Dị Bản One Piece Hay nhất 2016

 

Xin Chào các Thuyền Trưởng,

 

Hệ thống Dung Luyện có thể giúp người chơi luyện hóa Thuyền viên, mảnh Thuyền viên, Bảo vật, mảnh Bảo vật để thu lại các hồn và tinh hoa.

 

[Đặc Sắc] Dung Luyện - 1

 

DUNG LUYỆN THUYỀN VIÊN

 

Luyện hóa Thuyền Viên có thể giúp cho bằng hữu luyện hóa các Thuyền viên hoặc mảnh Thuyền viên không sử dụng thành hồn.

Chỉ có Thuyền viên lam, Thuyền viên tím, Thuyền viên cam mới có thể dùng để luyện hóa.

Để luyện hóa các Thuyền Trưởng vào biểu tượng Dung Luyện và thực hiện các bước sau:

  • Bước 1:  Trong giao diện Dung Luyện -> Thuyền Viên 
  • Bước 2: Đặt võ hiệp vào ô trống  [Đặc Sắc] Dung Luyện - 2

 hoặc bấm biểu tượng

 [Đặc Sắc] Dung Luyện - 3

 hoặc

[Đặc Sắc] Dung Luyện - 4

 để đặt  tự động đặt.

  • Bước 3: Bấm Luyện Hóa để hoàn tất, bằng hữu sẽ nhận được phần thưởng Hồn.

 

[Đặc Sắc] Dung Luyện - 5

 

Hồn có thể sử dụng để đổi các mảnh Thuyền Viên quý giá trong Shop Thuyền Viên

Shop Thuyền Viên sẽ làm mới mỗi 8h và mỗi ngày người chơi có 2 lượt làm mới miễn phí,  làm mới tiếp muốn người chơi phải tiêu hao Beli

 

[Đặc Sắc] Dung Luyện - 6

 

 

LUYỆN HÓA BẢO VẬT

 

Luyện hóa Bảo Vật có thể giúp cho bằng hữu luyện hóa các Bảo Vật hoặc mảnh Bảo Vật không sử dụng thành Tinh Hoa.

Chỉ có Bảo Vật lam, Bảo Vật tím, Bảo Vật cam mới có thể dùng để luyện hóa.

  • Bước 1:  Trong giao diện Luyện Hóa -> Bảo Vật
  • Bước 2: Đặt bảo vật vào ô trống [Đặc Sắc] Dung Luyện - 7

 hoặc bấm biểu tượng

[Đặc Sắc] Dung Luyện - 8

  hoặc

[Đặc Sắc] Dung Luyện - 9

 để đặt  tự động đặt.

  • Bước 3: Bấm Luyện Hóa để hoàn tất, bằng hữu sẽ nhận được phần thưởng Tinh Hoa.

 

[Đặc Sắc] Dung Luyện - 10

 

Tinh Hoa có thể sử dụng để đổi các mảnh bảo vật trong Shop Tinh Hoa

Shop Tinh Hoa sẽ làm mới mỗi 8h và mỗi ngày người chơi có 2 lượt làm mới miễn phí, muốn làm mới tiếp người chơi phải tiêu hao vàng.

 

[Đặc Sắc] Dung Luyện - 11

 

 

 

Game SG140